تغییر تعرفه پست

مشتریان عزیز به اطلاع می رسانیم طبق مصوبه شرکت ملی پست سراسر کشور نرخ تعرفه ثبت بسته های پستی از تاریخ 1402/03/19
با افزایش قیمت 25 درصد همراه شده
( بخشنامه 1402)